Избери език:
bg
Валута:
BGN

Официална информация относно слънцезащитни кремове с марка Purito

09.12.2020 г.

9 декември 2020

Съобщение за доброволно оттегляне от пазара на продукти: слънцезащитни кремове за лице с марка Purito, закупени след 01 юни 2020г.

Кои са засегнатите продукти?


Производителят на козметичната марка Purito доброволно оттегля от пазара следните продукти:

 1. Слънцезащитен крем за лице Purito Centella Green Level Unscented Sun 60 мл. 
 2. Слънцезащитен крем за лице Purito Centella Green Level Safe Sun 60 мл. 
 3. Слънцезащитен крем за лице Purito Comfy Water Sun Block 60 мл. 


Причина за изтеглянето:

Получена е информация, че в пресата са публикувани твърдения, че е възможно слънцезащитният фактор, посочен на опаковката на продуктите да не съответства на реалния такъв в някои партиди. За да провери тези твърдения, Purito предприема допълнително разследване и тестване на засегнатите продукти. Тъй като излизането на резултатите от допълнителните тестове ще отнеме месеци, Purito взе решение междувременно да предприеме действия и да компенсира клиентите си за неудобството от създаденото съмнение в качеството на техните слънцезащитни продукти.

Обръщаме внимание, че продуктите са напълно безопасни за употреба, като съмнението е единствено относно качеството на защитата срещу слънчевите лъчи. Не е необходимо преустановяване на ползването на продукта. Въпреки това, ако някои потребители, в резултат на публикациите в пресата, имат съмнения относно ефикасността на продукта, те се насърчават да се свържат с нас, за да разберат дали могат да получат компенсация.

Процедура за получаване на компенсация от клиенти на KoCos.bg

В България засегнатите продукти са продавани в онлайн магазина kocos.bg. KoCos.bg реагира незабавно и преустанови продажбата на тези продукти още на 04.12.2020 г. Като официален представител на Purito за България, в съответствие с техните инструкции ние ще отговаряме за провеждането на кампанията по компенсирането на нашите клиенти в България.

В тази връзка, уведомяваме всички клиенти на KoCos.bg, закупили от горецитираните продукти в периода от 01 юни 2020 г. до 09 декември 2020 г., че могат в срок до 31 декември 2020 г. да заявят желанието си за получаване на компенсация, като изпратят мейл на следния имейл адрес: help@kocos.bg, съдържащ следната информация:

 1. Име, имейл и телефон за контакт;
 2. Име на продукта, за който се заявява компенсацията;
 3. Номер и дата на поръчка, с която се доказва направената покупка;
 4. Платена сума при закупуването на продукта;
 5. Избор на опция за получаване на компенсацията:
 • Ваучер за пазаруване в онлайн магазина на KoCos.bg на стойност цената платена за продукта или
 • Превод по банкова сметка на потребителя.

ВАЖНО:

 1. Заявки за компенсация се приемат не по-късно от 31 декември 2020 г., след което подадените заявки, които отговарят на изискванията ще бъдат предадени на Purito, със съответната придружаваща документация.
 2. Компенсациите ще се получават след като Purito приеме и одобри съответната заявка за компенсация и на KoCos.bg бъде преведена дължимата сума.
 3. Потребителите имат опция да изберат как да получат компенсацията – под формата на ваучер за пазаруване в KoCos.bg или под формата на паричен превод по банкова сметка.
 4. В случай, че бъде избрана опция за превод по банкова сметка, след приемането и одобрението на заявката, потребителя заявил тази опция, трябва да предостави допълнително сканирано саморъчно подписано заявление по образец за получаване на плащане по банков път, в което да посочи банкова сметка на името на заявителя, по която да бъдат преведени съответните суми. Образец ще бъде изпратен на заявилите плащане по банков път клиенти, след като заявката е проверена и отговаря на всички изисквания.
 5. В случай, че бъде избрана опция за предоставяне на ваучер за пазаруване в онлайн магазина KoCos.bg, ваучерите ще бъдат предоставени веднага след приемане на заявките от Purito и потвърждение от тяхна страна, че съответните заявки подлежат на компенсация.
 6. При повече от една поръчка, попадаща в обхвата на кампанията за компенсация, всяка поръчка следва да бъде описана на отделен ред със съответната сума, която е платена за продукта по конкретната поръчка.

След като заявката за компенсация бъде проверено дали отговаря и съдържа цялата необходима информация за доказване на основателността му, съответният потребител ще бъде информиран, че заявката му е приета и ще бъде предадена на Purito.

В случай, че подадената заявка е непълна или съдържа грешки, съответният потребител ще бъде уведомен и ще може да ги отстрани. В тези случаи е важно коригираната заявка да бъде получена не по-късно от 31 декември 2020г.

Обръщаме внимание, че заявления за компенсации подадени след 31 декември 2020 г., няма да бъдат разглеждани.

Повече информация може да намерите на сайта KoCos.bg в раздел „Актуално“, като KoCos.bg се ангажира да обновява своевременно публикацията в този раздел с всяка новопостъпила информация по случая.

За съдействие клиентите на KoCos.bg могат да се свържат с компанията на следния имейл адрес: help@kocos.bg.

KoCos.bg поднася извинения от името на Purito на всички засегнати за възникналото неудобство.

Условията по настоящата кампания за компенсация се определят директно от Purito, поради което те могат да бъдат променяни от тях във всеки един момент. KoCos.bg се ангажира да информира своевременно за всяка промяна чрез добавянето й в специално създадения за целта пост в раздел „Актуално“. Клиентите, желаещи да получат компенсация, са длъжни да следят за изменения в условията и с подаването на заявка, се приема, че са запознати с най-актуалните условия на кампанията.

05 декември 2020г. 

Скъпи клиенти,

Като официален партньор на Purito за България, следвайки тяхното официално становище и препоръки, за момента спираме от продажба всички техни слънцезащитни кремове до изясняване на случая. В момента, в който имаме повече информация по казуса, веднага ще бъдете уведомени.

И все пак, нека не забравяме, че монетата има две страни и е добре да изчакаме какви ще са финалните резултати. Всички продукти на Purito, които може да намерите в нашия онлайн магазин, са директно закупени от производителя в Корея и съответно са минали митнически и здравен контрол при вноса им в България. Всеки един от тези продукти има регистрация в CPNP, има оценка за безопасност, изготвена от регистриран оценител на козметични продукти от Европейския съюз и досие на продукта, съдържащо всички изискуеми от Европейското право документи и резултати от тестове, доказващи както тяхната безопасност, така и съответствието им с всички европейски изисквания. Конкретно на продуктите на Purito, включително и на слънцезащитите, неколкократно са правени подробни документални проверки от здравните контролни органи в България, като всеки път са излизали със становище, че продуктите отговарят на всички изисквания, включително и относно слънцезащитния фактор. Като вносител, а не производител, ние работим с предоставените ни документи и съответно вярваме, на това, което са написали специалистите, оценили продукта, както и на експертното мнение на проверяващите от здравните органи.

От екипa на KoCos.bg

05 декември 2020

Официално становище на Purito - текст в оригинал

purito_official
Hello, this is PURITO.

Please accept our sincere apologies for the delay in responding to your requests clarifying the information over the SPF and PA index of PURITO Centella Green Level Unscented Sun.
For better understanding, we would like to first share the details of the sunscreen development process.

When developing a product as an ODM (original design manufacturing) system several parties are involved such as the manufacturing company, the brand, KFDA, and the testing lab.
As a brand we have requested the manufacturer to develop an exclusive product for PURITO, for which we received the formulation.

The manufacturer of the product had a long history of developing quality sunscreen products and high technology, thus the marked SPF and PA index was not questioned by the brand. Moreover, the SPF 50, PA++++ of the PURITO Centella Green Level Unscented Sun was officially approved by the KFDA before the product was launched on the market.

However, recently, we have received a significant amount of inquiries on clarification of the SPF and PA index of the product, that’s when we decided to verify once again the manufacturer's registration with the KFDA and the authenticity of the registered documents, we have assured that there was no problem.

The product has been legally recognized by all aforementioned parties, however, due to the recent debates, we decided to conduct our own research on the efficacy of the sunscreen.
In order to obtain precise results currently PURITO has requested the performance of both in-vivo and in-vitro tests for all three PURITO sunscreen products, other than the initial test conducted by the testing lab and the manufacturer. Although the results have not yet been released, we have acknowledged the seriousness of this issue. We have been closely monitoring the test results that were recently published online. As a result of which, we are pausing the sales of PURITO Centella Green Level Unscented Sun, PURITO Centella Green Level Safe Sun, and PURITO Comfy Water Sun Block until the details are fact-checked and confirmed by the parties aside from the initial manufacturer and testing lab.

We will make sure to publish the details as soon as the results are collected.
We acknowledge the fact that as brand PURITO we have put our trust on the manufacturing company, and accept the issue it has resulted. We will take this situation as a lesson, and check the details with more parties during the process of product development.

We apologize for any inconvenience that this may cause, and we will complete the investigation in as timely a manner as possible.